Septiktanke

Tømning af septiktanke på hele Sjælland

Skal din septiktank tømmes?

Har du nogensinde undret dig over, hvad der sker med spildevandet fra dit hjem, når det forlader afløbet? Svaret ligger i en vital del af dit kloaksystem - septiktanken, også kendt som en bundfaldstank. En septiktank eller en bundfældningstank er med til at håndtere spildevand på i både by- og landområder. Idet spildevandet når septiktanken, gennemgår det en naturlig proces, hvor faste stoffer synker til bunds og danner slam, mens flydende materialer skilles ud. Det er her, ved sivebrønden, at slammet kan ophobe sig og forårsage problemer, hvis den ikke tømmes regelmæssigt.

slider billede
slider billede
slider billede
slider billede

Sådan gør vi vores arbejde med septiktanke

Regelmæssig tømning af septiktank

Trods en gængs opfattelse af, at en septiktank aldrig skal tømmes, viser virkeligheden noget andet. Septiktankens oprindelse kan spores tilbage til byområderne, hvor den blev implementeret som en metode til midlertidigt at opbevare affald, primært afføring og papir, før det blev ledt ud i kloaksystemet. Denne praksis blev senere adopteret på landet som et middel til at håndtere spildevand fra boliger, der ikke var tilsluttet det offentlige kloaksystem.


En udbredt misforståelse var imidlertid, at septiktanke aldrig skulle tømmes. Det skyldtes en fejlagtig opfattelse af, at septiktanken kunne omsætte alt, hvad der blev skyllet ned i toilettet eller sendt gennem afløbet i vasken. Desværre er virkeligheden en anden.

Septiktanken har begrænset kapacitet til nedbrydning af affaldsstoffer, hvilket kan resultere i ophobning af slam og faste stoffer over tid.

Denne manglende forståelse har ført til gentagne tilstopninger af sivebrønde, når septiktankene blev overfyldte og ikke blev tømt regelmæssigt. Det er derfor vigtigt at sørge for regelmæssig tømning af septiktanken for at undgå potentielle miljømæssige problemer og sikre optimal drift.

 

I dag, hvor septiktanke ofte også kaldes bundfældningstanke, er der stadig behov for at holde styr på mængden af affald, der går ind i systemet. Alt spildevand fra boligen skal passere gennem tanken, som nu er designet til at holde de tungere partikler tilbage, før det rensede vand ledes videre ud i sivebrønden eller jorden.

 

Hos Kajs TV-inspektion står vi klar til at hjælpe med regelmæssig tømning og vedligeholdelse af din septiktank, så du kan have fuld tillid til dit spildevandssystem.

Hvad er en septiktank?

 

En septiktank er en essentiel del af spildevandshåndteringen for husholdninger og bygninger, der ikke er tilsluttet det offentlige kloaksystem. Disse tanke, normalt lavet af materialer som beton, plast eller glasfiber, fungerer ved at opsamle, nedbryde og behandle spildevandet.

 

Med to hovedkamre tillader septiktanken en naturlig sorteringsproces, hvor faste stoffer bundfælder sig som slam, mens flydende materialer adskilles. Denne proces, hjulpet på vej af naturligt forekommende bakterier og mikroorganismer, bidrager til at rense spildevandet, inden det forlader tanken.

Forebyg problemer med septiktank

 

For at undgå problemer med din septiktank er det vigtigt at være opmærksom på, hvad der ikke bør skylles ud i afløbet og dermed i kloakken. Nogle materialer kan forårsage blokeringer eller skade på tanken.

 

Ved at undgå at skylle ting som fedtrester, opløsningsmidler, bleer, køkkenrulle og andet, der ikke er toiletpapir, ned i kloakken kan du hjælpe med at opretholde en sund og velfungerende septiktank.

Septiktanke

Skal din septiktank tømmes?

Så tøv ikke med at kontakte os hos Kajs TV-Inspektion. Vores erfarne medarbejdere står klar til at hjælpe dig.


I dag kører vi i høj grad ud til kolonihaver og til sommerhusområder, hvor mange stadig bruger septiktanke. Vi kører ud til sommerhusområder og kolonihaver på hele Sjælland, men særligt på Amager og i Københavnsområdet.

 

Ring til os i dag for at planlægge en aftale. Kontakt os på 59 18 33 88. Vi er beliggende midt på Sjælland i Regstrup, og vi kører derfor hele Sjælland rundt for at hjælpe vores kunder, uanset om det er i Roskilde, Sorø eller Næstved. 

Kontakt os
alt

Kontakt os for at høre mere

Vi kører over hele Sjælland, og kan være ude hos dig og give tilbud eller løse din opgave inden for kort tid.