Rottebekæmpelse

Rottebekæmpelse på hele Sjælland

Har du mistanke om rotter eller andre skadedyr i din ejendom, kan rottebekæmpelse være et afgørende værktøj til at løse problemet.

 

Som det første skal du altid kontakte din kommune og herefter står vi parat til at assistance med bekæmpelse af rotterne. Hvis du er usikker på omfanget af dit kloakproblem, kan vi foretage en grundig undersøgelse af din kloak og identificere den evt. årsag til at rotterne er kommet ind på din ejendom.

 

 Vores topmoderne TV-inspektionsteknik gør os i stand til hurtigt at afsløre eventuelle problemer med dine kloakrør eller -ledninger, herunder om de er beskadiget af rotterne eller andre skadedyr.

Rottebekæmpelse

Tegn på rotter

Inden du kontakter kommunen, er det en god ide, at notere, hvis du har oplevet nogen af følgende tegn på rotter:

 

Løbespor langs paneler, vægge og rør:

Rotter har dårligt syn, så de følger faste løbestier langs kanter, paneler, rør, bjælker og vægge. Disse stier, kendt som løbespor, kan være synlige som støvaflejringer, og du kan undertiden se spor fra rotternes hale og fødder.

 

Rotteekskrementer:

Rottelorte er mørke og aflange, ligesom muselorte, men betydeligt større. De voksne rotters ekskrementer er typisk 10-17 mm lange. Rottelortene vil du ofte se langs de faste løbestier, som er nævnt ovenfor.

 

Fedtede fodspor:

Rotter efterlader altid brunlige, fedtede pletter, hvor de færdes. Disse pletter kan ses på rør, ledninger, indgange, paneler og kanter. Pletterne er urin, som rotterne bruger til at orientere sig og kommunikere med andre rotter.

 

Rottehuller og gangsystemer:

Rotter er dygtige gravere og kan skabe komplekse gangsystemer under jorden. Indgangen til disse gangsystemer kan ofte identificeres ved et rottehul på 5-12 cm i diameter. Rotter graver både lodret og vandret, så sørg for at være opmærksom på begge typer huller, især langs husmure og skure.

Nedsunkne fliser:

Opdager du pludselig, at fliser eller asfalt er nedsunkne, kan det være et tegn på rotter, som har gravet gangsystemer under overfladen.

 

Hul i skraldeposerne:

Hvis der er huller i dine skraldeposer, så bemærk formen. Mus laver typisk små, runde huller, mens rotter ofte flænser poserne op.

 

Affald med gnavemærker:

Hvis du opdager plastic, papir, mad eller andre genstande med gnavemærker, f.eks. i nærheden af din udendørs affaldsspand, er det muligt, at rotter har været på spil.

 

Stærk lugt af kloak:

Rottelugt er skarp og stærk, især tæt på rotternes rede. Lugten er ubehagelig og minder om en blanding af kloak og grisestald.

 

Gnavelyde, kradselyse eller pivelyde:

Hvis du hører gnavelyde eller mærkelige skrig, er det ofte et tegn på tilstedeværelse af rotter. Lyde af noget, der kravler på loftet, under gulvet eller i garagen, kan også indikere rotter.

Tegn på rotter

Hvad gør jeg, hvis jeg har rotter?

Hvis du kan genkende flere af ovenforstående tegn på rotter, skal du kontakt din kommune hurtigst muligt. Det er et lovkrav, at man kontakter kommunen, hvis man har rotter på sin ejendom. Undlader man at gøre dette, kan det medføre en bøde. At begynde på egen hånd med at lægge rottegift eller bruge rottefælder kan også resultere i en bøde.

 

Der er mange forskellige regler at forholde sig til, men en af dem er, at private ikke må benytte rottegift overhovedet. De regler, der gælder for professionelle, er ligeledes strenge og kræver, at en professionel først skal konstatere tilstedeværelsen af rotter, før rottegift må anvendes.

 

Derfor anbefaler vi altid, at du straks kontakter din kommune, hvis du har mistanke om, at rotter har besøgt din ejendom.

Lad os hjælpe med rottebekæmpelse

Efter du har kontaktet kommunen og fået bekræftet at du har rotter på din ejendom, så det er dit ansvar og kontakte et kloakservicefirma, som kan hjælpe dig med at komme rotteproblemerne til livs.

Når du vælger Kajs TV-Inspektion til at hjælpe med dine rotteproblemer, tilbyder vi en bred vifte af redskaber til at rottebekæmpelse og forebygge fremtidige problemer.

 

Vi tilbyder:

  • TV-inspektion af kloaksystemet for at identificere hvor rotteproblemerne er opstået.
  • Kloakservice, herunder rensning og vedligeholdelse af kloaksystemet.
  • Renovering og reparation af kloaksystemet, for at undgå fremtidige rotteproblemer.
  • Installation af rottespærre for at forhindre rotter i at trænge ind i dit hjem eller virksomhed.

Uanset om du har brug for direkte afskaffelse af rotter eller ønsker rådgivning om forebyggende foranstaltninger, er vi klar til at hjælpe.

Kontakt os straks for hjælp til rottebekæmpelse eller for en generel gennemgang af dit kloaksystem. Vi kører på hele Sjælland. Lige fra Odsherred, til Sydsjælland, nord på til Nordsjælland og hele København.

Forebyg besøg af rotter

Fremtidig sikring mod rotter

For at undgå fremtidigt besøg af rotter kan du følge nedenfor gode råd. Det er selvfølgelig ingen garanti, men et skridt på vejen for at undgå rotter.

 

  • Hold affald og dyrefoder utilgængeligt for rotter, herunder også fuglemad.
  • Undgå at have rod på din ejendom, da rotter trives i rod.
  • Tjek dine kloakker regelmæssigt. Utætte kloakker er ofte årsagen til rotteproblemer på ejendomme. Evt. lav en ordning, hvor du jævnligt får foretaget en kloakrensning.
  • Er uheldet ude, så anmeld rotter til kommunen så snart du opdager eller har mistanke om dem, så de kan bekæmpe problemet, før det bliver stort.

Skal vi hjælpe med din rottebekæmpelse?

Ring for rottebekæmpelse

Som sagt, så kører vi på hele Sjælland, lige fra Nykøbing Sjælland til Nykøbing Falster, fra Kalundborg, over Roskilde og til København. I kan derfor kontakte Kajs TV-Inspektion uanset hvor du Sjælland I bor og har brug for rottebekæmpelse. Vi kan kontaktes på tlf. 59 18 33 88 eller mail morten@kajs-tv.dk, så skal vi nok sørger for, at komme jeres rotteproblemer til livs!

Kontakt os
alt

Kontakt os for at høre mere

Vi kører over hele Sjælland, og kan være ude hos dig og give tilbud eller løse din opgave inden for kort tid.