Slamsugning og højtryksspuling

Slamsugning og højtryksspuling siden 2000

Kajs Tv Inspektion har udført højtryksspuling og slamsugning siden 2000 og råder i dag over 3 genbrugsbiler og 5 kombispulere. Herudover både 2, 3 og 4 akslede køretøjer.

I 2008 dannede Kaj’s Tv Inspektion A/S datterselskabet Dansk Kloakservice A/S. Datterselskabet varetager i dag alle opgaver inden for slamsugning og højtryksspuling.

Virksomheden råder over 3 genbrugsbiler og 5 kombispulere. Herunder både 2, 3 og 4 akslede køretøjer.

 

Alternative opgaver 

Foruden slamsugning og højtryksspuling så udfører vi også opgaver som rodskæring og betonfræsning i kloakker i forbindelse med højtryksspuling. Med vores spulestation kan vi også spule ledninger i svært tilgængeligt terræn, såsom rørlagte åløb, markdræn, transportledninger m.m.

Ingen opgave er for stor og ingen opgave er for lille! Vi udfører slamsugning og højtryksspuling i hele Danmark, bl.a. København, Sorø, Roskilde, Frederikssund og resten af Sjælland. Så kontakt os for et uforpligtigende tilbud.

Ring til os på 59 18 33 88